دوره مقدماتی SPSS

تحلیل آماری را در دانشگاه خلیج فارس بیاموزید

دوره مقدماتی SPSS

1) دریافت گواهینامه دوره از دانشگاه خلیج فارس
2) کسب مهارت های تحلیل آماری در کسب و کار
3) آشنایی با نحوه ورود داده ها به نرم افزار
4) آشنایی با روشهای توصیف داده ها
5) آشنایی با انجام آزمون های آماری در نرم افزار
برای ثبت نام کلیک کنید

مخاطبین دوره مقدماتی SPSS

1) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
2) دانشجویانی که به شغل تحلیل آماری و داده کاوی علاقمند هستند
3) آساتید دانشگاه که به دانش تحلیل  آماری علاقمند هستند
4) کارشناسان واحد آمار و انفورماتیک سازمانها و شرکتها
5) دانشجویان رشته علوم انسانی و آمار
برای ثبت نام کلیک کنید

مدرس دوره: دکتر سیدیعقوب حسینی

1) نویسنده کتاب آمار پارامتریک و روش پژوهش
2) نویسنده کتاب آمار ناپارامتریک و روش پژوهش
3) نویسنده کتاب مدلسازی معادلات ساختاری
4) دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس
5) مشاور آماری در اجرای طرحهای پژوهشی
6) مسلط به نرم افزارهای آماری
پرسشهای دوره (کلیک کنید)

مختصات دوره مقدماتی SPSS

1) زمان برگزاری: پاییز 1398
2) ساعت آموزش: 16ساعت
3) مکان برگزاری دوره: دانشگاه خلیج فارس بوشهر
4) هزینه دوره: 360 هزار تومان
5) شیوه آموزشی: کارگاهی
6) گواهینامه آموزشی: مرکز آموزشهای پیشرفته دانشگاه خلیج فارس
پرسشهای دوره (کلیک کنید)

بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، پاییز 1398

دوره SPSS مقدماتی

دکترسیدیعقوب حسینی

تماس با تیم اجرایی دوره مقدماتی SPSS

دکتر راضیه خرم آبادی

رئیس مرکز آموزشهای پیشرفته دانشگاه خلیج فارس

ایمیل: Rkhorramabadi@pgu.ac.ir

تلفن: 31222260-077

دکتر سیدیعقوب حسینی

عضو هیئت علمی و مدیر اجرای دوره مدیر عامل حرفه ای

ایمیل: hosseini@pgu.ac.ir

تلفن: 31222124-077

خانم مریم شجاعی خو

کارشناس آموزش مرکز آموزشهای پیشرفته

ایمیل:maryamshojaeikhoo@gmail.com

تلفن: 09016936685

آقای احمد حیدری

کارشناس آموزش مرکز آموزشهای پیشرفته

ایمیل: advcenter@pgu.ac.ir

شماره تماس: 31222261- 077

دکتر مرضیه خرم آبادی [ مدیر مرکز آموزشهای پیشرفته دانشگاه ]

  سیدیعقوب حسینی [ عضو هیئت علمی و مجری طرح ]

    

   مریم شجاعی خو [ کارشناس اجرایی ]

      

    احمد حیدری [ کارشناس اجرایی ]

     تحلیل داده ها مهارتی است برای عقلانی تر کردن جهانی که در آن زندگی میکنیم

     دوره مقدماتی SPSS | دانشگاه خلیج فارس | پاییز 1398

     X