ورود

چشم‌انداز سیمادرس

رسالت مرکز آموزش آنلاین سیمادرس

به یادگیری دل خوش داشته ایم و دوست داریم در همین وادی قدم بزنیم. برآورده کردن خواسته های مدرسین و فراهم کردن کیفی ترین محتواهای آموزشی برای مخاطبان، از مهمترین موضوعات در مرکز آموزش آنلاین سیمادرس است. به جغرافیای خاصی محدود نشده ایم همه ساکنین این کره خاکی میتوانید از خدمات این مرکز بسته به فراخور محدودیت های زبانی و کلامی و محتوای دوره ها، از این دوره استفاده کنند. بر این باوریم که انسان، لایق بهترین ها است و دادن فرصت یادگیری و یاددهی به آدمیان، فضایی بهتر را برای همگان به ارمغان خواهد آورد. خود را در برابر محیط زیست مسئول میدانیم و برای نگهداری آن در تلاش هستیم.

چشم انداز سیمادرس

ساده بگوییم رو به فردا داریم، رو به آینده ای که در آن آگاهی و دانش همگانی باشد. برای تبدیل شدن به یکی از بهترینها در حوزه یادگیری الکترونیکی و یادگیری مشارکت پذیر، عزم خود را جرم کرده ایم و به آن نقطه آرمانی می اندیشیم. همگانی کردن دانش در فضای یادگیری مشارکت پذیر آن نقطه آرمانی است که هر روز به ما امید و انگیزه میدهد. دانشگاهها و مراکز آموزشی رقیب ما نیستند که ما و آنها در یک زنجیره تعریف میشویم که هر یک، در قبال افراد و شهروندان وظیفه ای دارد.

ارزش های سیمادرس

  • - پایبندی به صداقت در گفتار و رفتار
  • - عدم تبعیض قومی، نژادی، جنسیتی و دینی
  • - رعایت حریم خصوصی افراد و ذینفعان
  • - کار تیمی و گروهی
  • - تعامل برد برد
  • - احترام
  • - یادگیری مشارکتی
  • - استفاده از فناوری برای تولید و نشر دانش

همه حقوق این وبسایت به مرکز آموزش آنلاین سیمادرس تعلق دارد و هر گونه کپی از آن ممنوع است.        
X