ورود

تجربه مدرسان سیمادرس

مهدی جلالیون

من تجربه آموزش آنلاین را داشتم و از دوره های چندی در سایت های گوناگون استفاده میکردم. اما باید اعتراف کنم که تجربه آموزش آنلاین در سیمادرس برای من از چند نظر جالب بود. یکی اینکه من را وسوسه کرد تا اونچه که خودم در حیطه رشته کاری خودم میدونم را به دیگران منتقل کنم و یک دوره را هم در سیمادرس قرار دادم. دومین نکته جذاب سیمادرس به امکان تعامل بین مدرس و دانشجویان یک محتوای آموزشی برمیگرده، دانشجوها میتونن با هم همفکری کنند بحث کنند و با مدرس خود ارتباط برقرار کنند و این برای من خیلی نکته ارزمندی بود. نکته سومی که در این سایت برای من جالب بود، راحتی کار کردن با این وبسایت بود.. همه امکانات یک آموزش ایده آل در اون هست و در عین حال اصلا پیچیدگی خاصی هم نداره و به سادگی میشه از این امکانات استفاده کرد. ممنون ار مدیران این سایت برای ایجاد این فضای ارزشمند برای کاربران.

مهدی جلالیون [ دانشجوی دوره تفکر در باره تفکر ]

  آتوسا اسکندری [ دانشجوی دوره ایمیل مارکتینگ ]

   آتوسا اسکندری

   من تجربه آموزش آنلاین را داشتم و از دوره های چندی در سایت های گوناگون استفاده میکردم. اما باید اعتراف کنم که تجربه آموزش آنلاین در سیمادرس برای من از چند نظر جالب بود. یکی اینکه من را وسوسه کرد تا اونچه که خودم در حیطه رشته کاری خودم میدونم را به دیگران منتقل کنم و یک دوره را هم در سیمادرس قرار دادم. دومین نکته جذاب سیمادرس به امکان تعامل بین مدرس و دانشجویان یک محتوای آموزشی برمیگرده، دانشجوها میتونن با هم همفکری کنند بحث کنند و با مدرس خود ارتباط برقرار کنند و این برای من خیلی نکته ارزمندی بود. نکته سومی که در این سایت برای من جالب بود، راحتی کار کردن با این وبسایت بود.. همه امکانات یک آموزش ایده آل در اون هست و در عین حال اصلا پیچیدگی خاصی هم نداره و به سادگی میشه از این امکانات استفاده کرد. ممنون ار مدیران این سایت برای ایجاد این فضای ارزشمند برای کاربران.

   مژگان تابناک

   من تجربه آموزش آنلاین را داشتم و از دوره های چندی در سایت های گوناگون استفاده میکردم. اما باید اعتراف کنم که تجربه آموزش آنلاین در سیمادرس برای من از چند نظر جالب بود. یکی اینکه من را وسوسه کرد تا اونچه که خودم در حیطه رشته کاری خودم میدونم را به دیگران منتقل کنم و یک دوره را هم در سیمادرس قرار دادم. دومین نکته جذاب سیمادرس به امکان تعامل بین مدرس و دانشجویان یک محتوای آموزشی برمیگرده، دانشجوها میتونن با هم همفکری کنند بحث کنند و با مدرس خود ارتباط برقرار کنند و این برای من خیلی نکته ارزمندی بود. نکته سومی که در این سایت برای من جالب بود، راحتی کار کردن با این وبسایت بود.. همه امکانات یک آموزش ایده آل در اون هست و در عین حال اصلا پیچیدگی خاصی هم نداره و به سادگی میشه از این امکانات استفاده کرد. ممنون ار مدیران این سایت برای ایجاد این فضای ارزشمند برای کاربران.

   مهدی جلالیون [ دانشجوی دوره تفکر در باره تفکر ]

    مهدی جلالیون [ دانشجوی دوره تفکر در باره تفکر ]

     مهدی جلالیون

     من تجربه آموزش آنلاین را داشتم و از دوره های چندی در سایت های گوناگون استفاده میکردم. اما باید اعتراف کنم که تجربه آموزش آنلاین در سیمادرس برای من از چند نظر جالب بود. یکی اینکه من را وسوسه کرد تا اونچه که خودم در حیطه رشته کاری خودم میدونم را به دیگران منتقل کنم و یک دوره را هم در سیمادرس قرار دادم. دومین نکته جذاب سیمادرس به امکان تعامل بین مدرس و دانشجویان یک محتوای آموزشی برمیگرده، دانشجوها میتونن با هم همفکری کنند بحث کنند و با مدرس خود ارتباط برقرار کنند و این برای من خیلی نکته ارزمندی بود. نکته سومی که در این سایت برای من جالب بود، راحتی کار کردن با این وبسایت بود.. همه امکانات یک آموزش ایده آل در اون هست و در عین حال اصلا پیچیدگی خاصی هم نداره و به سادگی میشه از این امکانات استفاده کرد. ممنون ار مدیران این سایت برای ایجاد این فضای ارزشمند برای کاربران.

     نظرات کاربران

     +
     همه حقوق این وبسایت به مرکز آموزش آنلاین سیمادرس تعلق دارد و هر گونه کپی از آن ممنوع است.        
     X