ایمیل مارکتینگ کاربردی

دانشگاه شیراز برگزار میکند

ویژگی دوره ایمیل مارکتینگ کاربردی

1) دریافت گواهینامه دوره ایمیل مارکتینگ از دانشگاه شیراز
2) کسب مهارت های اجرای ایمیل مارکتینگ در شرکتها و سازمانها
3) آشنایی با مفاهیم بازاریابی ایمیلی در ایران
4) آشنایی با برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی ایمیل مارکتینگ
5) آشنایی با فرمها و چک لیستهای تدوین برنامه ایمیل مارکتینگ
برای ثبت نام کلیک کنید

مخاطبین دوره ایمیل مارکتینگ حرفه ای

1) جوانانی که به دنبال یادگیری یک مهارت کاری در زمینه دیجیتال مارکتینگ هستند
2) مدیرانی که کسب و کار خود را تازه راه اندازی کرده اند
3) کارشناسان بازاریابی شرکتها و سازمانها
4) مدیران استارت آپی که در تلاش برای رشد سریع کسب و کار خود هستند
5) کارافرینانی که به دنبال اجرای مفاهیم بازاریابی هستند
برای ثبت نام کلیک کنید

فرایند شرکت در دوره ایمیل مارکتینگ کاربردی

1) تکمیل فرم ثبت نام توسط متقاضی به صورت آنلاین در سایت مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
2) پرداخت وجه دوره به صورت آنلاین در حساب کاربردی خود در مرکز آموشهای دانشگاه شیراز
3) نهایی شدت ثبت نام
4)  اعلام برنامه
5) اجرای دوره ایمیل مارکتینگ کاربردی
6) دریافت گواهینامه دوره ایمیل مارکتینگ کاربردی
پرسشهای دوره (کلیک کنید)

مشخصات دوره ایمیل مارکتینگ حرفه ای

1) طول دوره: دو روز
2) ساعت آموزش: 16ساعت
3) مکان برگزاری دوره: دانشگاه شیراز
4) هزینه دوره: 650 هزار تومان
5) شیوه آموزشی: کارگاهی و کار گروهی
6) گواهینامه آموزشی: مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
پرسشهای دوره (کلیک کنید)

با یادگیری ایمیل مارکتینگ، در بازار کسب و کار جهان، برای تحقق رویاهایتان تلاش کنید

دوره ایمیل مارکتینگ کاربردی | دانشگاه شیراز | پاییز 1398

تماس با تیم اجرایی دوره مدیر عامل حرفه ای

دکتر سیدیعقوب حسینی

عضو هیئت علمی، مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ

ایمیل: hosseini3628@gmail.com

تلفن: 31222124-077

خانم فریبا هاشمی فر

کارشناس اجرایی دوره

ایمیل:fariba.hashemifar90@gmail.com

تلفن: 09399700867

خانم مریم شجاعی خو

کارشناس اجرایی دوره

ایمیل: maryamshojaeikhoo@gmail.com

شماره تماس: 09016936685

سیدیعقوب حسینی [ مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ ]

   

  فریبا هاشمی فر [ کارشناس اجرایی دوره ]

   مریم شجاعی خو [ کارشناس اجرایی ]

      

    شیراز - دانشگاه شیراز - پاییز 1398

    دوره ایمیل مارکتینگ

    دکترسیدیعقوب حسینی

    X