ورود

معرفی محتوای آموزشی

به همان اندازه که به کارگیری تفکر سیستمی کاری دشوار، هنرمندانه و جسورانه است، به همان اندازه هم مفهمومی ساده و خودمانی دارد. نیازی به جستجوی پیچیدگی‌های زیاد در مورد تفکر سیستمی نیست. انیشتین جمله‌ای به این مضمون دارد که « بدون تغییر الگوهای فکریمان، قادر به حل مشکلاتی نیستیم که با الگوهای فکری گذشته‌ی خود ایجاد کرده‌ایم». این جمله پیام روشنی دارد. این پیام این است که به بخشی از مشکلات پیرامون خود با این عینک نگاه کنیم، مشکلاتی که با آن مواجهیم از مشکلات با همسایه‌ها گرفته تا در مشکلات کوچه و خیابان تا جرم و جنایت و فساد، از ناکارآمدی سیستم حاکمیت گرفته تا بیکاری و فقر، به ‌راستی این مشکلات چرا به وجود آمده‌اند و چگونه می‌توانیم آن‌ها را حل کنیم؟

یک چیز برای حل مشکلات پیرامونی مشخص است و آن این است که با تفکر دیروز (تفکری که باعث به وجود آمدن مشکلات شده است) نمی‌توان آن دردها را درمان کرد. باید جور دیگری به پدیده‌ها نگریست. این دوره تلاش دارد تا به شکل ساده و با یک روایت تاریخی، مفهوم تفکر سیستمی را مورد واکاوی قرار داده و خواننده را با مفهوم تفکر سیستمی آشنا سازد.

در این دوره تفکر سیستمی در یک گذر و روایت تاریخی مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این گذر تاریخی دیدگاه کسانی را که به تفکر سیستمی توجه کرده‌اند از یونان باستان تا تمدن اسلام و عهد رنسانس و قرن حاضر، بررسی کرده و دیدگاه آن‌ها را در مورد تفکر علمی از منظر مسائل و مشکلاتی که داشته، اندکی نقد می‌کنیم و ردپای تفکر سیستمی را در گذر زمان جستجو کنیم. آیا ریشه‌های تاریخی تفکر سیستمی در یونان باستان وجود دارد یا در افکار مسلمانان وجود داشته است؟ نقدهای بعد از دوران رنسانس باعث شکل‌گیری تفکر سیستمی شده است یا ریشه تاریخی آن به قرن‌های خیلی قدیم‌تر برمی‌گردد؟

برنامه درسی دوره

فصل نخست : معرفی دوره
معرفی مدرس دوره رایگان 00:04:00
خوشامدگویی رایگان 00:00:00
معرفی بسته آموزشی رایگان 00:00:00
تفکر سیستمی و یک روایت واقعی (قسمت اول) 00:00:00
تفکر سیستمی و یک روایت واقعی (قسمت دوم) 00:00:00
تفکر سیستمی و یک مثال 00:00:00
محتوای دوره تفکر سیستمی 00:00:00
فصل دوم : رویکردی تاریخی به تفکر سیستمی
کدام راه حل: درک کل و جزء 00:00:00
تفکر سیستمی در روندی تاریخی 00:00:00
تفکر سیستمی در یونان باستان 00:00:00
تفکر سیستمی در بین مسلمانان (قسمت اول) 00:00:00
تفکر سیستمی در بین مسلمانان (قسمت دوم) 00:00:00
تفکر سیستمی در بین مسلمانان (قسمت سوم) 00:00:00
تفکر سیستمی در بین مسلمانان (قسمت چهارم) 00:00:00
جمع‌بندی تفکر سیستمی در بین مسلمانان 00:00:00
تفکر سیستمی در علوم نوین 00:00:00
تفکر سیستمی در علوم نوین (اصل فروکاهی) 00:00:00
شکل‌گیری اولیه مفهوم سیستم در علوم نوین 00:00:00
نقد رویکرد علوم نوین (نتیجه‌های متفاوت و متعارض علمی) 00:00:00
نقد رویکرد علوم نوین (انسجام اندک یافته‌های علم) 00:00:00
نقد رویکرد علوم نوین (نامناسب بودن برای تحلیل برخی حوزه‌ها) 00:00:00
نقد رویکرد علوم نوین (پیچیدگی رفتاری انسان) 00:00:00
نقد رویکرد علوم نوین (جداکردن انسان از زمینه) 00:00:00
نقد رویکرد علوم نوین (آینده جدا از گذشته است) 00:00:00
نقد رویکرد علوم نوین (سیستم آموزشی) 00:00:00
کین رابینسون و نقد سیستم آموزشی (قسمت اول) 00:00:00
کین رابینسون و نقد سیستم آموزشی (قسمت دوم) 00:00:00
سرکین رابینسون و تغییر پارادایم در آموزش (فیلم) 00:00:00
بودن در انقلاب یادگیری (فیلم کین رابینسون) 00:00:00
جمع‌بندی 00:00:00
فصل سوم : رویکرد تحلیلی و ترکیبی
مقدمه‏‏‏‏‏ ای بر تحلیل و ترکیب 00:00:00
معرفی رویکرد تحلیلی و ترکیبی 00:00:00
نگاه به ماشین با دید تحلیلی و ترکیبی 00:00:00
نگاه به سازمان با دید ترکیبی و تحلیلی 00:00:00
ویژگی‏ های سیستم 00:00:00
تحلیل و ترکیب در قاب مشترک 00:00:00
اولویت تحلیل و ترکیب 00:00:00
فصل چهارم : سیستم، مجموعه و تفکر سیستمی
مقدمه 00:00:00
تفاوت سیستم و مجموعه 00:00:00
تعریف سیستم 00:00:00
سه‌گانه یک سیستم 00:00:00
تعریف تفکر سیستمی 00:00:00
تفکر سیستمی و تفکر کل‌گرا 00:00:00
تفاوت‌های تفکر سیستمی و تفکر کل‌گرا 00:00:00
فصل پنجم : سیستم‌های بغرنج و پیچیده
مقدمه 00:00:00
تئوری عمومی سیستم‌ها، برتالانفی و بولدینگ 00:00:00
طبقه‌‌بندی نه‌گانه بولدینگ 00:00:00
شکل‌گیری پارادایم پیچیدگی 00:00:00
سیستم‌های بغرنج و پیچیده 00:00:00
مثال‌هایی از سیستم‌های بغرنج 00:00:00
مثال‌هایی از سیستم‌های پیچیده 00:00:00
ویژگی سیستم‌های پیچیده 00:00:00
غیرخطی بودن (قسمت اول) 00:00:00
غیرخطی بودن (قسمت دوم) 00:00:00
ظهوریابندگی 00:00:00
بازخورد 00:00:00
سازگاری 00:00:00
نااطمینانی 00:00:00
خودتکاملی 00:00:00
مقاومت 00:00:00
جمع‌بندی 00:00:00
فصل ششم : شایستگی‌های متفکرهای سیستمی
مقدمه 00:00:00
دانش، مهارت و شایستگی (قسمت اول) 00:00:00
دانش، مهارت و شایستگی (قسمت دوم) 00:00:00
آموزش‌پذیری تفکر سیستمی 00:00:00
تفکر سیستمی به عنوان یک شایستگی 00:00:00
تصویرسازی (قسمت اول) 00:00:00
تصویرسازی (قسمت دوم) 00:00:00
رونداندیشی (قسمت اول) 00:00:00
رونداندیشی (قسمت دوم) 00:00:00
علیت‌شناسی پویا (فیلم) 00:00:00
علیت‌شناسی پویا 00:00:00
ساختارشناسی سیستمی 00:00:00
عنصرشناسی درون سیستمی 00:00:00
درک برون‌سیستمی 00:00:00
چرخش پارادایمی 00:00:00
آزمون‌اندیشی 00:00:00
ژرف‌اندیشی 00:00:00
مدل‌باوری 00:00:00
مداخله هوشمندانه (قسمت اول فیلم) 00:00:00
مداخله هوشمندانه (قسمت دوم) 00:00:00
آینده‌اندیشی 00:00:00
مفهوم‌سازی و متغیرشناسی 00:00:00
فاصله‌اندیشی 00:00:00
پایشگری 00:00:00
فاعل‌اندیش 00:00:00
شایستگی‌های تفکر سیستمی در یک قاب 00:00:00
اهمیت مداخله هوشمندانه 00:00:00
دیدن فیلم کوه یخی 00:00:00
سطحی بیرونی کوه یخ (رخدادها) 00:00:00
سطحی زیرین کوه یخ (روندها و ساختارها) 00:00:00
سطحی زیرین کوه یخ (مدل‌ها) 00:00:00
مدل کوه یخی و یک مثال (قسمت اول) 00:00:00
مدل کوه یخی و یک مثال (قسمت دوم) 00:00:00
جمع‌بندی دوره 00:00:00

دیدگاه کاربران

نا مشخص

0
1 امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0
همه حقوق این وبسایت به مرکز آموزش آنلاین سیمادرس تعلق دارد و هر گونه کپی از آن ممنوع است.        
X