ورود

معرفی محتوای آموزشی

برای واکاوی چگونگی اندیشیدن  و سازوکار تفکر، با دوره “تفکر در باره تفکر” آغاز کردیم انجا نشان دادیم که ما آدمیان به چه سان می اندیشیم و ذهن ما چگونه عمل میکند. به این پرسش کلیدی چنگ انداختیم که اگر آدمیان دنیا را میتفاوت میفهمند پس به چه سان میتوان به درستی برخی تفکرها ایمان آورد و به صورت ساده تر، چگون میتوان به درستی یک ایده، یا مدل، یا نظریه، یا تجویز، یا پیشنهاد ایمان آورد. در آن دوره چندین معیار برای درستی مدلها و برداشت های فکری (و به تعبیری کلی تر تفکر) ارائه کردیم. یکی از این معیارها “تفکر علمی” بود. ما تفکری را درست میدانیم که علمی باشد اما پرسش درشت تر آن است که خود علم چیست؟

در این دوره، به تاریخ سفر کرده ایم از یونان باستان گرفته تا عصر طلایی علوم مسلمانان و ایرانیان و پس از آن به رنسانس سفر کرده ایم و در این بستر، علم را واکاوی کرده ایم و نواقص آن را برشمرده ایم. در این دوره گفته شده است که برای آبیاری درخت علم، چه کوششها که توسط دانشمندان در این راه صورت نگرفته است و چه دشمنی های آگاهانه و ناآگاهانه که در برابر آن انجام نشده است. از دین و کلیسا یاد کرده ایم و نقش قدرت را در چارچوب علم بررسی کرده ایم تا نشان دهیم که مقصود از تفکر علمی چه چیزی است. در این فضا به ادبیات و شعر و هنر و عرفان که امروزه خود بخشی از علوم اند پرداخته ایم که اینان چگونه خواسته و یا ناخواسته در برابر عقل و به تعبیر عرفا عقل جزوی معیشت اندیش قرار گرفته و در همدستی با قدرت، عالمان را به دار آویختند.
این دوره یکی از دوره هایی است که دوست داشتم گفته شود. من از دنیای مدیریت آمده ام. از دنیای برنامه ریزی و استراتژیک. تجربه من در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشانم داد که عمده مشکلات این سرزمین در نوع فکر کردن نهفته است و همین باعث شد که این چهار دوره آموزشی را ارائه دهم. در این بسته آموزشی دوره های زیر قرار گرفته شده است: 

دوره اول: تفکر در باره تفکر

دوره دوم: تفکر علمی

دوره سوم: تفکر سیستمی

دوره جهارم: تفکر استراتژیک

باشد که این دوره بتواند اندکی از ابهامات این مسیر را برای شما کم کند. باور ندارم که همه انچه گفتنی است گفته شده است اما بر این باورم که چارچوب این دوره میتواند به روشن شدن فضای بین رشته ای تفکر، تفکر علمی، تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک اندکی کمک کند. در انجمن “تفکر برای تفکر” سایت سیمادرس، در خدمت شما خوبان هستم. 

برنامه درسی دوره

فصل اول:معرفی دوره
معرفی مدرس 00:00:00
خوشامدگویی 00:00:00
ضرورت آشنایی با تفکر علمی (قسمت اول) 00:00:00
ضرورت آشنایی با تفکر علمی (بخش دوم) 00:00:00
محتوای دوره تفکر علمی 00:00:00
فصل دوم:علوم اولیه یونان باستان
طبقه‌بندی تاریخی از تکامل علم (قسمت اول) 00:00:00
طبقه‌بندی تاریخی از تکامل علم (قسمت دوم) 00:00:00
افلاطون (قسمت اول) 00:00:00
افلاطون (قسمت دوم) 00:00:00
افلاطون (قسمت سوم) 00:00:00
افلاطون (قسمت چهارم) 00:00:00
ارسطو (قسمت اول) 00:00:00
ارسطو (قسمت دوم) 00:00:00
ارسطو (قسمت سوم) 00:00:00
ارسطو (قسمت چهارم) 00:00:00
فصل سوم:علم در سرزمین‌های اسلامی
انقلاب علمی ارسطو 00:00:00
انقلاب سیاسی اسکندر 00:00:00
شکوفایی تفکر ارسطویی در جهان اسلام 00:00:00
توسعه تفکر افلاطونی در جهان اسلام 00:00:00
مبارزه عقل کلی و جزیی 00:00:00
امام محمد غزالی (قسمت اول) 00:00:00
امام محمد غزالی (قسمت دوم) 00:00:00
حکایت مولوی و استدلالیون (قسمت اول) 00:00:00
حکایت مولوی و استدلالیون (قسمت دوم) 00:00:00
حکایت حافظ و استدلالیون 00:00:00
نتیجه‌گیری 00:00:00
فصل چهارم:عصر روشنگری
مقدمه 00:00:00
محوری‌ترین شخصیت‌های مورد بررسی 00:00:00
کپرنیک و گالیله (قسمت اول) 00:00:00
کپرنیک و گالیله (قسمت دوم) 00:00:00
کپرنیک و گالیله (قسمت سوم) 00:00:00
تجربه‌گرایی فرانسیس بیکن (قسمت اول) 00:00:00
تجربه‌گرایی فرانسیس بیکن (قسمت دوم) 00:00:00
روش تحلیلی دکارتی 00:00:00
عقل ناب امانوئل کانت (قسمت اول) 00:00:00
عقل ناب امانوئل کانت (قسمت دوم) 00:00:00
فصل پنجم:تفکر و روش علمی
ریشه‌های تفکر علمی (تجربه‌گرایی) 00:00:00
ریشه‌های تفکر علمی (خردگرایی و فروکاهی) 00:00:00
ریشه‌های تفکر علمی (شک‌گرایی) 00:00:00
روش علمی 00:00:00
زایش و آزمایش علمی 00:00:00
غیرعقلانی بودن فرایند زایش علمی 00:00:00
تفاوت تئوری‌پردازی دانشگاهیان و افراد معمولی 00:00:00
تردید درباره روش علمی (قسمت اول) 00:00:00
تردید درباره روش علمی (قسمت دوم) 00:00:00
جمع‌بندی 00:00:00
تفکر علمی در قاب کلی بسته آموزشی 00:00:00

دیدگاه کاربران

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ دیدگاهی برای این دوره ثبت نشده است.

همه حقوق این وبسایت به مرکز آموزش آنلاین سیمادرس تعلق دارد و هر گونه کپی از آن ممنوع است.        
X